Golongan Murid At-ba’ Tabi’it Tabi’in

House Shine
House Shine
Murid-Murid Atba’ Tabi’it Tabi’in :Kemudian murid-muridnya seperti:

2.      Muslim wafat 271 H
4.      Abu Hatim wafat 277 H
6.      Abu Dawud wafat 275 H

Komentar : Golongan Murid At-ba’ Tabi’it Tabi’in