Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi internet Anda. Silakan sambungkan ke internet dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi bahwa Anda menggunakan plugin pemblokiran iklan di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami meminta Anda untuk memasukkan situs web kami ke dalam daftar putih di plugin pemblokiran iklan Anda.
Bergabunglah di Grup WhatsApp PTS, ikuti Program Tadarus setiap periode 15 hari Gabung

Biografi dan Karakteristik Perihidup 60 Shohabat Rosululloh SAW

Biografi dan Karakteristik Perihidup 60 Shohabat Rosululloh SAW
ุฃُูˆู„َٰุฆِูƒَ ุงู„َّุฐِูŠู†َ ู‡َุฏَุงู‡ُู…ُ ุงู„ู„َّู‡ُ ۖ ูˆَุฃُูˆู„َٰุฆِูƒَ ู‡ُู…ْ ุฃُูˆู„ُูˆ ุงู„ْุฃَู„ْุจَุงุจِ
"Merekalah yang telah mendapat petunjuk Allah, dan merekalah yang memiliki akal".
(Q.S. Az-Zumar : 18)

Diambil dari sebuah buku karya dari seorang yang sudah terkenal sebagai pemikir Islam yang berasal Mesir, beliau adalah Khalid Muhammad Khalid

Pengantar Penerbit

Kitab Rijal Haolar Rasul, karya Khalid Muhammad Khalid, sangat mengasyikkan untuk dibaca, dikaji dan ditelaah. Penulis telah berhasil membawa pembaca menghayati liku-liku peri hidup para shahabat Rasulullah 15 abad yang lampau, dalam kata-kata yang cukup indah dan menarik.

Penulis kitab ini telah mampu "membacakan" fakta historis dalam bahasa yang mudah difahami dan mempesona, seakan-akan kita berada bersama para shahabat. Pembaca akan memperoleh gambaran yang konkrit tentang kesungguhan berjuang, sikap hidup dan pandangan serta proses pembinaan pribadi para shahabat yang dari hari ke hari ditekuni Rasulullah saw.

Segala peristiwa yang dihayati para shahabat, secara individual terlukiskan secara deskriptif, sehingga diperoleh gambaran mengenai karakteristik perihidup para pelopor penegak kebenaran dan keadilan di dunia.

Biografi dan Karakteristik Perihidup 60 Shohabat Rosululloh SAW

Dalam kitab ini ada enam puluh shahabat yang diungkapkan perihidup dan perjalanan perjuangannya. Sedang perihidup Khalifah empat besar (Abubakar, Umar, Utsman dan Ali 'alaihi mussalam) yang mempunyai kedudukan tersendiri, ditulis secara terpisah.

Hal-hal yang biasa dipertanyakan orang dalam usaha mendalami suatu biografi akan terjawab oleh kitab ini, antara lain:

 1. Mush'ab Bin Umair (Duta Islam Pertama & Bapak Tauchid)
 2. Salman Al-Farisi (Pencari Kebenaran) 
 3. Abu Dzar Al-Ghifari (Tokoh Gerakan Hidup Sederhana)
 4. Bilal Bin Rabah (Muadzin Rasullulah & Lambang Persamaan Derajat Manusia)
 5. Abdullah Bin Umar (Tekun Beribadah Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah)
 6. Sa'ad Bin Abi Waqqash (Singa Yang Menyembunyikan Kukunya)
 7. Shuhaib Bin Sinan Abu Yahya (Pedagang Yang Selalu Mendapat Laba)
 8. Mu'adz Bin Jabal (Cendekiawan Muslim Yang Paling Tahu Mana Yang Halal Dan Mana Yang Haram)
 9. Miqdad Bin 'Amr (Pelopor Barisan Berkuda Dan Ahli Filsafat)
 10. Said Bin 'Amir (Pemilik Kebesaran Di Balik Kesederhanaan)
 11. Hamzah Bin Abdul Mutthalib (Singa Allah Dan Panglima Syuhada)
 12. Abdullah Bin Mas'ud (Yang Pertama Kali Mengumandangkan Al-Quran Dengan Suara Merdu)
 13. Hudzaifah Ibnul Yaman (Seteru Kemunafikan, Kawan Keterbukaan)
 14. Ammar Bin Yasir (Seorang Tokoh Penghuni Surga)
 15. Ubadah Bin Shamit (Tokoh Yang Gigih Menentang Penyelewengan)
 16. Khabbab Bin Arats (Guru Besar Dalam Berqurban)
 17. Abu 'Ubaidah Ibnul Jarrah (Orang Kepercayaan Ummat)
 18. Utsman Bin Mazh'un (Yang Pernah Mengabaikan Kesenangan Hidup Duniawi)
 19. Zaid Bin Haritsah (Tak Ada Orang Yang Lebih Dicintainya Daripada Rasulullah)
 20. Jatar Bin Abi Thalib (Jasmani Maupun Perangainya Mirip Rasulullah)
 21. Abdullah Ibnu Rawahah (Yang Bersemboyan: Wahai Diri Jika Kau Tidak Gugur Di Medan Juang Kau Tetap Akan Mau Walau Di Atas Ranjang)
 22. Khalid Ibnul Walid (Ia Selalu Waspada, Dan Tidak Membiarkan Orang Lengah Dan Alpa)
 23. Qeis Bin Sa'ad Bin 'Ubadah (Ahli Tipu Muslihat Dari Arab)
 24. Umeir Bin Wahab (Jagoan Quraisy Yang Berbalik Menjadi Pembela Islam Yang Gigih)
 25. Abu Darda (Seorang Budiman Dan Ahli Hikmat Yang Luar Biasa)
 26. Zaid Ibnul Khatihab (Rajawali Pertempuran Yamamah)
 27. Thalhah Bin Ubaidillah (Pahlawan Perang Uhud)
 28. Zubair Bin Awwam (Pembela Rasulullah SAW)
 29. Khubaib Bin Adi (Pahlawan Yang Syahid Di Kayu Salib)
 30. Umeir Bin Sa'ad (Tokoh Yang Tak Ada Duanya)
 31. Zaid Bin Tsabit (Penghimpun Kitab Suci Al-Quran)
 32. Khalid Bin Satd Bin Ash (Anggota Pasukan Berani Mati Angkatan Yang Pertama)
 33. Abu Ayyub Al-Anshari (Pejuang Di Waktu Senang Atau Pun Susah)
 34. Abbas Bin Abdul Muthalib (Pengurus Air Minum Untuk Kota Suci Mekah Dan Madinah)
 35. Abu Hurairah (Otaknya Menjadi Gudang Perbendaharaan Pada Zaman Turunnya Wahyu)
 36. Al-Barra Bin Malik (Allah Dan Surga)
 37. Utbah Bin Ghazwan (Lusa Tidak Ada Pejabat Mirip Denganku)
 38. Tsabit Bin Qeis (Juru Bicara Rasulullah)
 39. Usaid Bin Hudhair (Pahlawan Hari Saqifah)
 40. Abdurrahman Bin Auf (Harta Selalu Datang)
 41. Abu Jabir, Abdullah Bin Amr Bin Haram (Seorang Yang Dinaungi Oleh Malaikat)
 42. Amr Ibnul Jamuh (Dengan Pincangku, Aku Merebut Surga)
 43. Habib Bin Zaid (Lambang Cinta Kasih Dan Pengorbanan)
 44. Ubai Bin Ka'ab (Selamat Bagimu, Hai Abul Munzir, Atas Ilmu Yang Kamu Capai)
 45. Sa'ad Bin Mu'adz (Kebahagiaan Bagimu, Wahai Abu Amr)
 46. Sa'ad Bin Ubadah (Pembawa Bendera Anshor)
 47. Usamah Bin Zaid (Kesayangan, Putera Dari Kesayangan)
 48. Bin Abi Bakar (Pahlawan Sampai Saat Terakhir)
 49. Abdullah Bin 'Amr Bin 'Ash (Tekun Beribadat Dan Bertaubat)
 50. Abu Sufyan Bin Harits (Habis Gelap Terbitlah Terang)
 51. Imran Bin Hushain (Menyerupai Malaikat)
 52. Salamah Binal Akwa (Pahlawan Pasukan Jalan Kaki)
 53. Abdullah Bin Zubair (Seorang Tokoh Dan Syahid Yang Luar Biasa)
 54. Abdullah Bin Abbas (Kyai Ummat Kini)
 55. Abbad Bin Bisyir (Selalu Disertai Cahaya Allah)
 56. Suheil Bin 'Amar (Dari Kumpulan Orang Yang Dibebaskan, Masuk Golongan Para Pahlawan)
 57. Abu Musa Al Asy'ari (Yang Penting Keikhlasan, Kemudian Terjadilah Apa Yang Akan Terjadi)
 58. Thufeil Bin Amr Ad Dausi (Suatu Fithrah Yang Cerdas)
 59. Amr Bin 'Ash (Pembebas Mesir Dari Cengkeraman Romawi)
 60. Salim, Maula Abu Hudzaifah (Sebaik-Baik Pemikul Al-Quran)

Penerbit ;

Khalid Muhammad Khalid


Silahkan klik nama shohabat Rosululloh SAW untuk mengetahui Biografi serta kisah Teladan para shohabat.
Mau donasi lewat mana yak? Paypal
Bank BRI - An. KHASUN / Rek - 0112 0110 0510 502
Traktir Kopi: Bantu creator menjaga website ini dengan cara memberi sedikit donasi. klik icon panah di atas

Terima kasih telah membaca artikel kami yang berjudul: Biografi dan Karakteristik Perihidup 60 Shohabat Rosululloh SAW, jangan lupa ikuti website kami dan silahkan bagikan artikel ini jika menurut Anda bermanfaat.

Pengalaman adalah Guru Terbaik. Oleh sebab itu, kita pasti bisa kalau kita terbiasa. Bukan karena kita luar biasa. Setinggi apa belajar kita, tidahlah menjadi jaminan kepuasan jiwa, yang paling utama…

Posting Komentar

Pergunakanlah kecerdasan anda saat berkomentar, dan tinggalkan komentar sesuai topik tulisan, menuliskan link aktif yang tidak sesuai topik yang kami posting akan langsung kami hapus atau kami anggap sebagai spam.
Masukkan URL Gambar atau URL Video YouTube atau Potongan Kode , atau Quote , lalu klik tombol yang kamu inginkan untuk di-parse. Salin hasil parse lalu paste ke kolom komentar.


image video quote pre code